Glavna stranica
Rođen u Beogradu (Srbija), 1959. god.
Nakon srednjeg opšteg i muzičkog obrazovanja (I b.g. «M. Pijade» i SMŠ »Josip Slavenski») u Beogradu, osnovne akademske studije završava na Muzičkoj akademiji u Zagrebu (Hrvatska). Postdiplomske studije nastavlja na Filološkom, a potom i Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, stičući dve akademske titule doktora nauka. Usavršavao se u majstorskim klasama različitih profesora na više internacionalnih kurseva i seminara.
Umetnička aktivnost obuhvata preko 3000 nastupa ostvarenih širom sveta (solističkih i kamernih koncerata, muzičko-poetskih i drugih programa) i veliki broj radio i televizijskih emisija. Snimio više od 60 diskografskih izdanja (LP-ploča, muzičkih kaseta, kompakt diskova i DVD albuma) za različite kompanije i objavio preko 500 radova (originalnih kompozicija, transkripcija, aranžmana, redakcija kao i stručnih-tekstualnih publikacija).
Česti je učesnik u radu žirija domaćih i internacionalnih takmičenja i konkursa za interpretaciju i kompoziciju i stalno prisutan kao stručni, muzički, predavač i rukovodilac majstorskih klasa i seminara u zemlji i inostranstvu.
Autor je prve jugoslovenske istorije klasične gitare i pokretač prve edicije dela domaćih kompozitora za ovaj instrument. Kreator je novog plana i programa za klasičnu gitaru Republike Srbije, 1987/93. i pisac prvog srpskog didaktičko-instruktivnog opusa za gitariste u oblasti kamernog muziciranja i prima-vista metode sa poznavanjem orkestarske literature.
Kao pedagog od 1978. godine deluje u više muzičko-pedagoških ustanova u Zagrebu (R. Hrvatska) i Beogradu (R. Srbija), a od 1989. i kao gostujući predavač i profesor velikog broja inostranih obrazovnih institucija ( muzičkih konzervatorija, akademija, univerziteta, itd.).
Jedan je od osnivača i umetnički direktor Prvog jugoslovenskog festivala klasične gitare (Zaječar, 86), zatim: Međunarodne gitarističke serije GITAFES-a (Smederevo), SORABIJA Međunarodnog festivala klasične gitare (Niš), Međunarodnog festivala kamerne muzike OLD GOLD (Niš), Međunarodnog festivala muzike VRNJCI (Vrnjačka Banja), kao i Savicium Classic Festa (Šabac).
Takođe je osnivač i Predsednik Yugoslav Guitar Society fondacije.
Redovni je član Udruženja muzičkih umetnika Srbije, Udruženja kompozitora Crne Gore, Američke fondacije gitarista, Matice Srpske u Novom Sadu, Britanskog udruženja gitarističkih pedagoga RGT, itd.
Stručni je saradnik (pisac i muzički kritičar) inostranih, specijalizovanih gitarističkih časopisa i magazina: Soundboard-GFA (SAD), Guitar International i Classical Guitar (Velika Britanija), Laute un Gitarre i Concertino-ZUPFMUSIK (Nemačka), Les Cahiers de la Guitare (Francuska), itd.             
Za višestruko umetničko delovanje nagrađen je sa preko 50 različitih medalja, plaketa,diploma i drugih priznanja u zemlji i svetu.
Delujući kao kulturni «Ambasador sa svojim instrumentom» (The Nation - Malezija, 1992. god.) Dojčinovic je 1992. godine promovisan i u počasnog američkog građanina.
Dr Uroš Dojčinović
Gitarista, Kompozitor, Filolog, Musikolog, Pedagog, Publicista